Moja przygoda z preparowaniem zwierząt rozpoczęła się już w czasach szkolnych. Od 15 roku życia preparowałem ptaki i ssaki na podstawie przetłumaczonej z j. niemieckiego książki z tej dziedziny. Siedem lat żmudnej praktyki preparowania drobnych zwierząt pozwoliło mi w 1982 r. zostać zawodowym preparatorem w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Praca w Muzeum pozwoliła mi zdobywać kwalifikacje w tym kierunku, szczególnie w specjalizacji preparowania dużych ssaków z całego świata. W latach 80-tych i 90-tych praktykowałem w pracowniach preparatorskich w Czechach i Niemczech, co pozwoliło mi zostać specjalistą w tej dziedzinie. Dorobek mojej pracy został uwieczniony na dziesiątkach fotografii, m. in. zamieszczanych sukcesywnie na niniejszej stronie. Andrzej Imiołczyk

Legwan zielony, 1984 r.

Aligator chiński, 1989 r.

Autor przy nosorożcu białym, 1995 r.

W pracowni preparatorskiej...